Marmara

Marmara
bakmadangezme

Dini Çeşitlilikten Modern Popülariteye Balat

Bu gezim diğer Balat gezilerimden biraz daha farklı oldu. Çünkü sevgili rehber arkadaşım Tolga Temel ile birlikte arşınladık bu kez Balat sokaklarını. Tabi bir rehberle gezince sadece gezmiyorsunuz, bir sürü bilgi de öğreniyorsunuz. Balat ismi palation kelimesinden türemiş ve “saray” anlamına geliyor. Bizanslılar buraya saray kompleksi yaptıkları için bu bu şekilde anılmış.

Read More »